Menu Zamknij

Zastosowania

Opis technologii z zastosowaniem materiałów firmy Pusz
  • Repaco do wylewnia drobnoziarniste i gruboziarniste Repaco tiksotropowe drobnoziarniste i gruboziarniste
  • Repaco masa szpachlowa do 4 mm
  • Repaco masa szpachlowa 4 - 15 mm
  • Flex
  • Flex primer
  • Rivalcoll FN 6 kit epoksydowy
  • Barrafer II - antykorozyjna powłoka dla prętów zbrojeniowych
Opis technologii z zastosowaniem materiałów firmy Pusz
  • Barrafer III
  • Repaco do wylewania drobnoziarniste i gruboziarniste z dodatkiem elektrokorundu i węgliku krzemu
  • Repaco tiksotropowe drobnoziarniste i gruboziarniste z dodatkiem elektrokorundu i węgliku krzemu
Naprawa, uszczelnienie i zabezpieczenie konstrukcji betonowych i żelbetowych w budowlach hydrotechnicznyc (oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na wodę, śluzy, przyczółki, jazy, nabrzeża portowe, kanały itp.)